Delta Super 1 Våbenolie

Karakteristik

Delta Super 1 Våben Olie tilhører den nye generation af våbenolier. Våbenolien er formuleret på specielt udvalgte additiver og speciel syntetiske baseolier. En ny produktteknologi indenfor våbenolier, der i praksis viser sig på den målte friktion og uovertrufne højtryksegenskaber.

Delta Super 1 Våben Olie er et overlegent produkt sammenlignet med markedets øvrige våbenolier. Delta Super 1 Våben Olie er et miljøvenligt produkt i naturen og ved menneskelig kontakt, produktet indeholder ikke blyholdige additiver eller Teflon. Delta Super 1 Våben Olie er en olie med et højt index og en passende lav viskositet. Delta Super 1 Våben Olie er en olie med en usædvanlig molekylestyrke, der sikrer optimal overfladebeskyttelse i eksempelvis piben og med den lavest målte friktionskoefficient. Delta Super 1 Våben Olie er en olietype der medvirker til en nemmere rengøring.

 

Egenskaber og fordele

 

Antislid egenskaber

 

Korrosionsinhibitor

   

Anvendelse

 

Specifikationer

Delta Super 1 Våben Olie overgår følgende specifikationer

  

Analysedata

ISO GRADE

22

Viskositet (cSt)

 

mm 2 /s ved 40 0 C

24,4

Massefylde ved 15 0 C.

0,845

Flydepunkt, 0 C.

-40,0

Flammepunkt COC 0 C

235

 

 

Forhold

Almindelige patroner med randtænding eller centertænding baserer sig på trykopbygning inden for et kort tidsrum. Altid under 2 millisekunder fra tænding til projektilet har forladt mundingen af løbet.

 

Hvad sker, hvordan modvirkes det?

Hvis friktionen i løbet øges f.eks. ved dårlig vedligeholdelses, vil hastigheden på projektilet øges og præcisionen blive dårligere på grund af, at projektilform og vægten bliver ændret. Trykkurven stiger dramatisk ved en længere løbstid, og jo hurtigere projektilet går des mere slidtage vil forekomme af løbet. Dette kan elimineres ved at smøre med Delta Oils Super 1 Våbenolie 310XX FMA, og trække kammer og løb frit for smøre middel før skydning.

 

Hvordan i praksis?

Eksempel: 800m/sek i ”V0” ved mundingen med almindelig fabriksammunition. Løbet smøres nu, og hastighedsmålinger viser 790m/sek. på samme løb og ammunition. Normalt forløb af 5 skud kan være 820m/sek. - 805m/sek. - 814m/sek. - 794m/sek. - 800m/sek.

 

Hvad opnås ved brug af Delta Super 1 Våbenolie.

Når der anvendes kvalitetssmøremidler, bliver projektilet og løbet glattere. Dette modvirker ekstra trykopbygning. Der opstår derimod mindre tryk, og dermed mindre hastighed på projektilet (V0). Dette medfører igen, at løbet tåler flere skud og der opnås bedre præcision.

 

Delta Super 1 Våben Olie

 

Et skridt tilbage Toppen af siden Leverandørbrugsanv.